Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

 

 

Historie SDH Nová Ves 

 

 

 

Ustavující valná hromada se konala 20.září 1936 v hostinci u Drnců. Valné hromady se zúčastnilo 30 členů, kteří rozhodli o založení Sboru a zvolili 11 členný výbor. Místní sbor spadal pod župu plzeňskou č.23 a byl přidělen do 1.okrsku se sídlem v Černicích. Nově založenému sboru došli peněžité dary od Měšťanského pivovaru v Dobřanech, Záp. báňské společnosti ve Zbůchu, obce Nová ves, Z.K.D Plzeň, pojišťovny Legie Praha a dalších. Většina členů pravidelně docházela na cvičení a někteří drželi pohotovost. Od dob založení pořádá sbor tradiční hasičský ples a v této tradici pokračuje úspěšně i dnešní sbor hasičů. Na první stříkačku byla uspořádána sbírka mezi občany. Mezi jmény zakládajících členů najdeme jména ,která se opakují i mezio dnešními členy. V knize zápisů z valných hromad je prázdno po dobu 2.světové války. Poslední zápis je z 12.2. 1937 a první  poválečný je z 24.6. 1945. V této době byl v obci německý sbor. Prvním poválečným starostou se stal Josef Červenka, který v této funkci pracoval do roku 1962 aby poté byl dlouholetým velitelem sboru až do roku 1975. Dalšími dlouholetými funkcionáři sboru byli v následujících letech Smitka V., Volf L., Švábek J. a Forejt M. Sbor Sbor procházel ve své historii bohatými i hubenými lety pokud se týká jeho činnosti ve všech oborech. Stále však zůstával a zůstal i v dnešní době aktivní společenskou organizací v obci. Počet členů v organizaci se neustále pohybuje ve vysokých číslech na tak malou obec jakou Nová Ves je. Stav členské základny se pohybuje mezi 30 – 70 členy po celou dobu historie. V letech bohatých na činnost sboru pracovali starší členové na výchově mládeže. V této činnosti vynikal obzvláště dlouholetý člen Páv Josef. Z jeho práce s mládeží těžil sbor mnoho let ,zvláště pak v letech 1960 – 1970 kdy se soutěží zúčastňovala družstva mužů, žen, žáků i žákyň. V současné době i přes částečné oživení činnosti se nedaří na tyto výsledky navázat. V současné době je SDH jednou z činných organizací v obci a za vydatné finanční dotace získalo novou zbrojnici, postupně se modernizuje technika. Členové sboru jsou na druhou stranu aktivní na akcích pořádaných OÚ. SDH se tak velkou měrou podílí na společenském životě obce. Členové sboru se v průběhu let činnosti podíleli na likvidaci živelných pohrom v obci a okolí ať již to byly lesní požáry, zatopené sklepy, požár stodoly a stohu ve Lhotě a další. V poslední době se zvětšuje počet mladých členů, což by mělo být zárukou další činnosti.

 

 

 

Činnost sboru v letech 1985-2024

 

 

 

Na výroční schůzi v říjnu 1985 byl zvolen výbor ,který vydržel s drobnými obměnami do roku 1999. Změny byly v té době vynuceny většinou vývojem v obci, tzn. stěhování v důsledku výkupu rodinných domků. Dramatická situace v obci neměla velký vliv na činnost tehdy ještě požárníků v Nové Vsi, kteří se rozhodli uspořádat v roce 1986 k 50. výročí založení sboru pohárovou soutěž se stříkačkami PS8. Tento nápad se ujal a soutěž v podobě Pouťového poháru přetrvává dodnes. Sbor se minimálně s jedním družstvem mužů zúčastňuje okrskových soutěží  i když nepatří mezi ty, kteří bojují o vítězství. Podmínky práce sboru v počátku tohoto období byly velice svízelné pokud se týká financí, stavu techniky a nakonec i stavu zbrojnice. V této době asi v roce 1987 se začíná řešit úprava stodoly v č.p. 77 na novou zbrojnici. To se postupně podařilo i když rozhodující krok byl učiněn až v letech 1996-1999. Dnes sbor pracuje ve slušných podmínkách a je to znát i na chuti k práci, když ta zůstává převážně na několika jedincích z poměrně široké členské základny. Počet členů se v uvedeném období pohyboval mezi 80 – 50 členy včetně žen. I ženy se v tomto období několikrát zúčastnily okrskové soutěže. V období 1985-1989 byly problémy s materiálním zabezpečením sboru, které vyřešilo částečně osamostatnění obce a následně větší přísun financí do obce. V současné době má sbor „novou „ stříkačku a hasičský vůz ,vše však z druhé ruky. Sbor nyní pracuje v nové zbrojnici , která slouží i k pořádání kulturních akcí. To vše za vydatné podpory OÚ. Sbor to vrací ve vydatné pomoci při pořádání kulturních akcí ,ale také v pořádání vlastních kulturních akcích ,například Pouťový pohár v hasičském sportu, Hasičský bál, Mikulášská nadílka a Dětský maškarní rej. Hasiči tak přispívají ke zlepšení situace v obci na poli kultury a zábavy a díky několika zástupcům v obecním zastupitelstvu i k zlepšení životních podmínek v Nové Vsi.